Justin Zijlstra

Shellshock
Battle Fatigue
Operational Exhaustion
Post-traumatic Stress Disorder


StoryScope

An interactive installation for which I’ve written the code and designed for in Unity

100 jaar vrouwenkiesrecht VR experience
(360° video)

In Collaboration with Atria I brought their archive footage to life using Virtual Reality. Oculus and Unity.

Impressie van het tekenen van de Unie van Utrecht
(360° video)


VOC Globe

A Collaboration with Tijmen Lohmeijer for the National Archive in The Hague. The Globe was shown at the VOC exhibition (Dutch East India Company). Participants could rotate the Globe to points of interest and the screens would show interesting facts and pictures about that location.

Het Hemelrijk

A projection mapped animation for a theatre production. In collaberation with Tijmen Lohmeijer.


Minitel

Currently experimenting with the French, obsolete, mini-computer/phonebook the Minitel. It’s now running Linux.

Eyecatcher
Universiteitsmuseum


Graduation concept project for Universiteitsmuseum Utrecht. When looking through the peephole, participants would see a short video about the eye. During which a recording would start of the participants eye which would be merged with the rest of the floating eyes, creating a swarm of them.

no title
a game about indoctrination

Interested in how to translate complex systems into minimalistic interactions and gameplay I’ve made a small game trying to capture the phases through which indoctrination can take hold of a persons mind and life.

Automorphism

Interactive digital self-portrait

Random Analog


Random Renders


Following are some augmented reality concepts using unity and Vuforia


AR for cancer patients

An AR game tested on the hematology ward of the UMC Utrecht to alleviate boredom.

Justin Zijlstra (Utrecht, Netherlands)

Justin Zijlstra is een kunstenaar en vormgever die zich richt op het ontwerpen en bouwen van interactieve installaties. Met een interesse in iedereen die zich in het uiterste randje van de samenleving bevindt, onderzoekt hij het abnormale en probeert complexe systemen uit te rafelen en te transformeren tot een laagdrempelig en toegankelijk ontwerp. Deze fascinatie lijkt soms wat morbide: hij onderzoekt de zwakste van onze samenleving en hun weg naar uitsluiting, sektes, radicalisering, eenzaamheid, giftige groepsvorming en ander ongeluk. De balans tussen individualiteit en groepsvorming staat hier constant op het spel. In zijn werk onderzoekt hij deze balans samen met de toeschouwer. Soms brengt hij je in een staat van onzekerheid en voelt deze wereld wat ongemakkelijk aan, maar zijn werk zet aan tot spelen en trekt je uit het hier en nu, zodat je je voor even in het hier en nu van een parallelle werkelijk kunt begeven.

Met zijn werk doet Justin Zijlstra geen kansloze poging om de wereld en al haar zonderlinge figuren te begrijpen, hij streeft hieraan voorbij door het publiek op speelse wijze kennis te laten maken met andere werelden en deze voor hen inzichtelijk te maken. Hij is in staat om de mindere kanten van het leven op een neutrale, verkennende en nieuwsgierige manier te benaderen zonder hier een oordeel over te vellen of de narigheid de boventoon te laten voeren. Spel is hiervoor de ultieme vorm: het nodigt uit om mee te doen, waardoor je deel wordt van de geschetste wereld en hier zelf keuzes in kunt maken. Steeds maakt hij zich nieuwe technieken eigen, waardoor de toeschouwer keer op keer op een nieuwe wijze om interactie wordt gevraagd en nooit verveelt hoeft te raken.

Justin Zijlstra

justinzijlstra85@gmail.com

3D design (3DS MAX)
Concept design
Interactive installations
Virtual reality